Документи (7)

Приета с Решение № 1538 от Протокол № 75/28.02.2019 г.

Общински съвет  - Берковица

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 Г.

Приет с Решение № 1480 от Протокол № 74/25.01.2019 г.

 

Общински съвет  - Берковица

 

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 Г.