Скара "Сталин" е достатъчно да ви закове на място по пътя към Клисурски Манастир, а специалитетът е пъстървата, която плува в два басейна пред масите. Можете да си посочите и коя точно бихте искали да се озове на скарата. Другото предимство на заведението е, че менюто му е лаконично, има само няколко салати - обичайните, но чудесно приготвени. Още нещо - тук е мястото да си извадите лаптопа... Кога друг път ще имате възможност да се свържете със света през интернет "Сталин"?

Това е мястото, на което може да се насладите на вкусно приготвена пъртърва "Балканка" и съчетана с тишината и спокойствието, което предлага комплекса.